Prijavnica

You do not have sufficient permissions to access this data.You do not have sufficient permissions to access this data.

PODATKI ČLANA/ICE

IME IN PRIIMEK:
NASLOV BIVALIŠČA:
DATUM IN KRAJ ROJSTVA:
SPOL:
DRŽAVLJANSTVO:
E-NASLOV:
TELEFON:
KONFEKCIJSKA ŠTEVILKA:  XS   S   M  L  XL  XXL
ŽELIM LICENCO TZS (Triatlonska Zveza SLO):  DA  NE
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI: 
S podpisom potrjujem, da:

  • v ŠD 3ŠPORT vstopam kot član prostovoljno. Prijavnica velja tudi kot pristopna izjava društvu;
  • imam urejeno nezgodno zdravstveno zavarovanje. Programov društva se udeležujem na lastno odgovornost;
  • je moje zdravstveno stanje primerno za ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo in udeležbo v programih in tekmovanjih, ki jih organizira ŠD 3ŠPORT. V primeru zdravstvenih težav, bom o tem takoj oz. pravočasno obvestil vaditelja društva;
  • za vse vrednostne predmete, ki jih bom nosil na vadbo, odgovarjam sam;
  • dovoljujem fotografiranje in snemanje ter javno objavo poročil in rezultatov v okviru poteka dejavnosti ter objavo fotografij v promocijske namene društva.
  • dovoljujem uporabo zgoraj navedenih podatkov za obveščanje o vadbi in novostih v ŠD 3ŠPORT ter uporabo podatkov za pridobitev tekmovalne licence;
  • se obvezujem, da bom redno poravnal letno članarino in mesečno vadnino ter vse druge morebitne prispevke;
  • se bom zavzemal za razvoj in napredek športne rekreacije, triatlona ter športnikov v ŠD 3ŠPORT;
  • sem seznanjen s pogoji članstva v ŠD 3ŠPORT in se obvezujem, da bom spoštoval in upošteval akte, pravila in sklepe, ki jih društvo sprejme.

KRAJ IN DATUM:                                                                                                                                          PODPIS ČLANA/-ICE:

______________________                                                                                                                  ______________________________

 

 

•Športno društvo 3Šport • Piranska cesta 6 • 6000 Koper • info@sd3sport.com •
www.sd3sport.com • ID za DDV: 92140777 • IBAN: SI56 1010 0004 5433 340 •

 

 

PRIJAVNICA V PDF FORMATU je na voljo tukaj:

3sport_prijavnica_2023

Izpolnjeno prijavnico prinesite s sabo na trening ali nam jo pošljite na naslov: Športno društvo 3Šport,  Piranska cesta 6,  6000 Koper.


KONTAKT 
Naslov:  Športno društvo 3Šport, Piranska cesta 6, 6000 Koper
E-pošta: info@sd3sport.com
Davčna številka: 92140777
IBAN: SI56 1010 0004 5433 340