Zdrava vadba ABC

Cilj programa je vključitev telesno nedejavnih in manj dejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero bodo po nekaj mesecih dosegli takšno raven telesne pripravljenosti, da se bodo lahko brez težav vključili v redne programe vadbe, ki jih ponujajo različna športna društva v Sloveniji. Vadba je torej namenjena tako nedejavni  in manj dejavni populaciji kot tistim, ki se po raznih dogodkih (poškodbe, nesreče, bolezni) vračajo v različne oblike telesne dejavnosti in si tako lahko obnovijo osnovno telesno pripravljenost.


Zdrava vadba A, B in C
Program Zdrava vadba ABC je v svoji osnovi sestavljen iz treh vadbenih obdobij (VO), ki smo jih poimenovali z vadbenim obdobjem A, B in C. Vsako vadbeno obdobje se deli na prve tri tedne in druge tri tedne. Tako smo v okviru vadbenega obdobja A prvi del (1. do 3. teden) poimenovali A1, drugi del (4. do 6. teden) pa A2. Enako smo ponazorili vadbeni obdobji B (B1 in B2) ter C (C1 in C2). VO A predstavljajo vsebine najnižjega obsega in intenzivnosti obremenitev in se ustrezno povečujejo do zaključka VO C. Vsako VO traja 6 tednov, skupaj (A+B+C) torej 18 tednov vadbe.
V vsakem vadbenem tednu (za vseh 18 tednov) smo načrtovali po dve vadbeni enoti, kar predstavlja po strokovnem slovstvu minimalni pogoj, da lahko določeno vadbo opišemo kot redno telesno vadbo.
Vsaka VE je sestavljena iz pripravljalnega (PD), glavnega (GD) in zaključnega dela (ZD). Po strokovnih priporočilih vodilnih svetovnih organizacij na področju vadbe za zdravje, naj bi vsaka VE vsebovala vsebine za ohranjanje in razvoj pomembnih funkcijskih sposobnosti, med katere prištevamo aerobne sposobnosti, moč in gibljivost sklepov ter raztegljivost mišic. Vse omenjene vsebine so zajete tudi v programe Zdrava vadba ABC in se prepletajo skozi različne dele vadbenih enot.
Vsebina programov temelji tako na nalogah za razvoj funkcionalnih sposobnosti aerobnega tipa kot na moči ter posredno gibljivosti, ki predstavljata temeljni gibalni sposobnosti. Prav ponujena možnost stopnjevanja zahtevnosti izbranih vsebin omogoča posameznikom osebni napredek, ki ga je mogoče zasledovati skozi tri šesttedenske programe. Šele dlje časa trajajoča redna gibalna aktivnost pomeni osnovo za postavljanje trajnih navad, ki pa jih posameznik težko doseže brez zunanje spodbude (bodisi s strani vodje ali skupine v kateri vadi).
Izbor vaj temelji na načelih funkcijske vadbe (vadbe gibalnih vzorcev), ki je zasnovana tako, da čim bolj pomaga ohranjati in razvijati tiste gibalne vzorce, ki jih potrebujemo za učinkovito opravljanje pomembnih (specifičnih) vsakodnevnih življenjskih zahtev. Obremenitev je natančno določena s spreminjanjem števila ponovitev, serij, dolžino odmora in izborom zahtevnosti vaj. Pri nekaterih vajah si pomagamo tudi s pripomočki kot so žoge, lažje uteži, palica in elastike.
Posebnost programa je vključitev razvoja zmogljivosti mišic medeničnega dna. Te mišice vzdržujejo pravilno lego medeničnih organov in sodelujejo pri zadrževanju urina in blata. Prispevajo k stabilnosti hrbtenice in so vitalnega pomena, da se oseba lahko socialno uveljavlja, je telesno dejavna in živi polno življenje.
UKK testi splošne telesne pripravljenosti
Program Zdrava vadba ABC je skrbno usklajen s sklopom UKK testov za oceno z zdravjem povezane telesne pripravljenosti. Ocenjevanje in spremljanje komponent telesne pripravljenosti ima pomembno vlogo pri oceni potreb po telesni aktivnosti glede na zdravje in funkcijski status, saj služi kot:
  • osnova za svetovanje varne telesne aktivnosti in vadbe;
  • orodje za spremljanje sprememb pri posamezniku;
  • orodje za izobraževanje in motivacijo posameznikov in skupin glede redne telesne aktivnosti.