Prijavnica

You do not have sufficient permissions to access this data.You do not have sufficient permissions to access this data.

PODATKI ČLANA/ICE

IME IN PRIIMEK:
NASLOV BIVALIŠČA:
DATUM IN KRAJ ROJSTVA: SPOL:
DRŽAVLJANSTVO: EMŠO:
E-MAIL NASLOV: [your-email] GSM ŠTEVILKA: [tel-981]
IZOBRAZBA: POKLIC:
ZAPOSLITEV/ŠOLA/FAKULTETA (naziv):
KONFEKCIJSKA ŠT.:
ŽELIM LICENCO TZS (Triatlonska Zveza SLO):
ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI: [your-message]
S podpisom potrjujem, da:

  • v ŠD 3ŠPORT vstopam kot član prostovoljno. Prijavnica velja tudi kot pristopna izjava društvu;
  • imam urejeno nezgodno zdravstveno zavarovanje. Programov društva se udeležujem na lastno odgovornost;
  • je moje zdravstveno stanje primerno za ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo in udeležbo v programih in tekmovanjih, ki jih organizira ŠD 3ŠPORT. V primeru zdravstvenih težav, bom o tem takoj oz. pravočasno obvestil vaditelja društva;
  • za vse vrednostne predmete, ki jih bom nosil na vadbo, odgovarjam sam;
  • dovoljujem fotografiranje in snemanje ter javno objavo poročil in rezultatov v okviru poteka dejavnosti ter objavo fotografij v promocijske namene društva.
  • dovoljujem uporabo zgoraj navedenih podatkov za obveščanje o vadbi in novostih v ŠD 3ŠPORT ter uporabo podatkov za pridobitev tekmovalne licence;
  • se obvezujem, da bom redno poravnal letno članarino in mesečno vadnino ter vse druge morebitne prispevke;
  • se bom zavzemal za razvoj in napredek športne rekreacije, triatlona ter športnikov v ŠD 3ŠPORT;
  • sem seznanjen s pogoji članstva v ŠD 3ŠPORT in se obvezujem, da bom spoštoval in upošteval akte, pravila in sklepe, ki jih društvo sprejme.