O klubu

V želji po aktivnem treniranju triatlona in širjenju te športne panoge tudi med druge, smo leta 2008 ustanovili ŠPORTNO DRUŠTVO 3ŠPORT, ki je do danes postalo eno izmed najštevilčnejših in najhitreje rastočih društev v Obalno-kraški regiji. Društvo šteje nekaj več kot 150 članov, katerim na različne načine omogočamo udejstvovanje v gibalni/športni aktivnosti.

Nekoč zgolj triatlonsko društvo, je danes mnogo več, saj izvajamo različne, skupinske in strokovno vodene ŠPORTNO-REKREATIVNE in TEKMOVALNE PROGRAME za vse generacije – od vrtčevskih otrok do starostnikov. Vadbeni programi so prilagojeni starosti, gibalnemu znanju in sposobnostim posameznikov.

Za zdrav in celosten razvoj ter razvedrilo v obliki gibalne dejavnosti otrok in mladostnikov, skrbimo z vadbenim programom 3ŠPORT ŠOLA, ki zajema Gibalne urice za najmlajše (3-6 let) in 3ŠPORT ŠOLO šoloobveznih otrok (rekreativni in tekmovalni nivo vadbe teka, plavanja in kolesarjenja). Pri odrasli populaciji, skrbimo za gibalno/športno aktivnost začetnikov, kakor tudi naprednješih rekreativcev in tekmovalcev. S programom Zdrava vadba ABC dosegamo, da se v gibalno dejavnost vključujejo doslej nedejavni ljudje, starostniki in tisti, ki okrevajo po različnih boleznih ali poškodbah. 3ŠPORT vadbeni program pa ponuja vodeno, skupinsko vadbo teka, plavanja, kolesarjenja in triatlona na rekreativnem in tekmovalnem nivoju.

V življenju gibalno dejavnih ljudi, igra pomembno vlogo tudi pravilna, pestra in zdrava prehrana, zato v športnem društvu 3ŠPORT deluje prehranska strokovnjakinja, ki s svojimi nasveti in prispevki, dodaja piko na i našim vadbenim programom.

Ker brez dobre družbe ne gre, smo veseli vsakega novega člana. Naša druženja, polna smeha in sprostitve, se pogosto odvijajo tudi izven stadiona in bazena in predstavljajo dodano vrednost našega društva.

V športnem društvu 3ŠPORT se zavedamo, da strokovno nadzorovana vadba zagotavlja večjo učinkovitost, pestrost, varnost in lažje doseganje zastavljenih ciljev. V kombinaciji s pravilno prehrano in sprostitvijo v dobri družbi pa pomeni velik korak k ohranjanju visoke kakovosti življenja!

Ne razmišljaj, pridruži se nam!… ker življenje je izziv! …