CENIK VADB IN OSTALIH STORITEV

MESEČNE VADNINE (od 12. 09. 2019)

LETNA ČLANARINA OD 16. LETA: 20 EUR

LETNA ČLANARINA DO 16. LETA: 5 EUR

Vadba otrok

Tekaška vadba

2x/teden (nad 10. let)

25€/mesec

Plavalna vadba

PLAVALNA ŠOLA – NEPLAVALCI in ZAČETNIKI (2x/teden)

55€/mesec
*cena za 1x/ teden = 40€

PLAVALNA ŠOLA (2x/teden)

45€/mesec
*cena za 1x/ teden = 30€

Plavanje + tek (4v.e./teden)

60€/mesec
*cena za 2x/ teden = 40€

Kolesarski trening

8€/v.e.

Vadbe odraslih

Tekaška Vadba

1-x/teden

20€/mesec (5/trening)

2-x/teden

30€/mesec (3,75/trening)

Posamezna vadbena enota (za 1-2x/mesec)

8€/trening

Plavalna Vadba

1-x/teden

27€/mesec (6,75/trening)

2-x/teden

42€/mesec (5,25/trening)

Posamezna vadbena enota (za 1-2x/mesec)

9€/trening

Vadba za moč in gibljivost (Vadba M&G)

1x/teden – ob obisku 2x/teden plavanja ali/in tek

10€/mesec (2,50/trening)

1x/teden – samo Vadba za moč in gibljivost

30€/mesec (5/trening)

Posamezna vadbena enota (za 1-2x/mesec)

6€/trening

PAKETI

Triatlonski plan treningov
(6v.e./teden – 3xplavanje, 2xtek, 1xzdrava vadba, individulani dnevni plan)

85€/mesec

Plavalna vadba + Vadba M&G + tekaška vadba
(5v.e./teden – 2xplavanje, 2xtek, 1xzM&G)

70€/mesec (3,50/trening)

Plavalna vadba + Vadba M&G + tekaška vadba
(4v.e./teden – 1-2xplavanje, 1-2xtek ali 1-2xM&G vadba)

60€/mesec (3,75/trening)

Plavalna vadba + tekaška vadba
(4v.e./teden – 2xplavanje, 2xtek)

60€/mesec (3,75/trening)

Plavalna vadba + tekaška vadba + Vadba M&G
(3v.e./teden – 1xplavanje, 1xtek, 1x vadba M&G)

57€/mesec (4,75/trening)

Plavalna vadba + Vadba M&G
(3v.e./teden – 2xplavanje, 1xM&G vadba)

57€/mesec (4,75/trening)

Plavalna vadba + tekaška vadba
(3v.e./teden – 1-2xplavanje, 1-2xtek)

55€/mesec (4,58/trening)

Vadba M&G + tekaška vadba
(3v.e./teden – 2xtek, 1xM&G vadba)

40€/mesec

Plavalna vadba + Vadba M&G
(2v.e./teden – 1xplavanje, 1xM&G vadba)

45€/mesec

Plavalna vadba + tekaška vadba
(2v.e./teden – 1xplavanje, 1xtek)

45€/mesec

Vadba M&G + tekaška vadba
(2v.e./teden – 1xM&G vadba, 1xtek)

35€/mesec

*za vse programe nudimo družinski popust 10 % (2 družinska člana) in 15 % (3-je družinski člani)

**za vse programe nudimo 10 % popust študentom in upokojencem

***z dokazilom Zavoda RS za zaposlovanje, brezposelnim nudimo 30 % popust

****pakete oblikujemo in prilagodimo tudi glede na želje posameznikov

PRAVILNIK O PLAČEVANJU ČLANARINE IN VADNINE

 • Plačevanje letne članarine je obvezno za vse, ki so vključeni v vadbene programe športnega društva 3ŠPORT, in sicer:

– od 16. leta v višini 20eur

– do 16. leta v višini 5eur.

Letna članarina se poravna 1-krat letno (ob vpisu). Vsak novo pridruženi član, poravna letno članarino na prvi ali drugi vadbeni enoti.

 • Mesečno vadnino za vadbene programe je potrebno poravnati najkasneje do 10. v mesecu. Mesečna vadnina se poravna za tekoči mesec. V kolikor se vadba začne obiskovati v drugi polovici meseca, se vadnina poravna na prvi ali drugi obiskani vadbi.
 • Mesečno vadnino se plačuje pred ali po sami vadbeni enoti (v dogovoru z vaditeljem).
 • ZAMUDNINE:
  • V kolikor mesečna vadnina ni poravnana v za to določenem roku, se po tem roku izroči opomin. Če član vadnine ne poravna v naslednjem mesecu, se mu izda pisna prepoved za udeležbo v vadbenih programih (do plačila zapadlih obveznosti). V tretjem mesecu neplačanih zapadlih obveznosti, se članu prepove udeležba v vadbenih programih, njegovo mesto v skupini pa se sprosti in je na voljo drugim.
 • ZMANJŠANJE/OPRAVIČENOST PLAČILA VADNINE:
  • Članu se mesečna vadnina zmanjša za polovico, v primeru, da je vnaprej opravičeno odsoten na več kot polovici vadbenih enot (zaradi zdravstvenih razlogov: bolezen, poškodbe). O odsotnosti je potrebno obvestiti vaditelja.
  • Član je celotne mesečne vadnine opravičen v primeru, da je opravičeno odsoten na 90 % vadbenih enot.
  • Društvo v primeru zmanjšanega plačila vadnine, ne vrača denarja za že plačano vadnino, ampak se le-ta sorazmerno zniža v naslednjem mesecu.
  • Društvo v primeru opravičenost plačila vadnine, ne vrača denarja za že plačano vadnino, ampak se le-ta prenese v naslednji mesec.
  • Društvo v primeru kasnejših uveljavljan znižanj plačila, ne vrača mesečne vadnine za nazaj.
 • Mesečne vadnine posameznih programov so zapisane v ceniku. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cene določa in spreminja vodstvo društva, ki člane društva s cenikom in morebitnimi spremembami tudi predhodno seznani.
 • Vadnina se obračunava mesečno za določeno dolžino vadbenega procesa in se ne spreminja glede na število vadbenih dni v posameznem mesecu.