041547721

 • Domov
 • CENIK VADB in OSTALIH STORITEV ŠPORTNEGA DRUŠTVA 3ŠPORT

CENIK VADB in OSTALIH STORITEV ŠPORTNEGA DRUŠTVA 3ŠPORT

MESEČNE VADNINE (od 10. 11. 2018)

LETNA ČLANARINA OD 16. LETA: 20 EUR

LETNA ČLANARINA DO 16. LETA: 5 EUR

Vadba otrok

Gibalne urice za najmlajše
2x/teden
40€/mesec
*cena za 1x/ teden = 25€
2x/teden (1xgib. + 1xplavalne urice)
55€/mesec
3x/teden (1xgib. + 2xplavalne urice)
68€/mesec
Tekaška vadba
2x/teden (nad 10. let)
25€/mesec
Plavalna vadba
PLAVALNA ŠOLA – NEPLAVALCI in ZAČETNIKI (2x/teden)
55€/mesec
*cena za 1x/ teden = 40€
PLAVALNA ŠOLA (2x/teden)
45€/mesec
*cena za 1x/teden = 30€
Plavanje + tek (4v.e./teden)
60€/mesec
*cena za 2x/teden = 40€
Kolesarski trening
8€/v.e.

ROJSTNO-DNEVNE ZABAVE ZA OTROKE

PAKET 3ŠPORTNIK NA BONIFIKI
Do 12 otrok
125€
Doplačilo za PIZZA PARTY
40€
Doplačilo za ZDRAVO ZABAVO
25€
Od 13 do 20 otrok
150€
Doplačilo za PIZZA PARTY
60€
Doplačilo za ZDRAVO ZABAVO
40€
PAKET 3ŠPORTNIK NA BAZENU
Do 10 otrok (pice vključene)
185€
Od 11 do 13 otrok (pice vključene)
215€
Od 14 do 19 otrok (pice vključene)
240€
PAKET 3ŠPORTNIK IŠČE ZAKLADNOVO !
Do 12 otrok
150€
Doplačilo za KRAŠKI ROB
po naročilu
Doplačilo za ZDRAVO ZABAVO
25€
Od 13 do 20 otrok
170€
Doplačilo za KRAŠKI ROB
po naročilu
Doplačilo za ZDRAVO ZABAVO
40€
PAKET 3ŠPORTNIK NA IGRIŠČU
Do 12 otrok
155€
Doplačilo za PIZZA PARTY
40€
Doplačilo za ZDRAVO ZABAVO
25€
Od 13 do 20 otrok
175€
Doplačilo za PIZZA PARTY
60€
Doplačilo za ZDRAVO ZABAVO
40€
DOPLAČILA ZA VSE PAKETE
Doplačilo za TORTO
15€/kg
Doplačilo za dodatnega vaditelja za predšolske otroke ali/in nad 20 otrok
30€/os
Doplačilo za dodatnega otroka
12-15€/os
Doplačilo za dodatnega slavljenca (2 ali več)
9€
Doplačilo za dodatne 1/2 urne animacije
22€-28€

Vadbe odraslih

Tekaška Vadba
1-x/teden
20€/mesec (5/trening)
2-x/teden
30€/mesec (3,75/trening)
Posamezna vadbena enota (za 1-2x/mesec)
8€/trening
Plavalna Vadba
1-x/teden
27€/mesec (6,75/trening)
2-x/teden
42€/mesec (5,25/trening)
3-x/teden
50€/mesec (4,17/trening)
Posamezna vadbena enota (za 1-2x/mesec)
9€/trening
Zdrava Vadba ABC
1-x/teden
22€/mesec (5,50/trening)
2-x/teden
33€/mesec (4,13/trening)
Posamezna vadbena enota (za 1-2x/mesec)
8€/trening
PAKETI
Triatlonski plan treningov
(6v.e./teden – 3xplavanje, 2xtek, 1xzdrava vadba, individulani dnevni plan)
85€/mesec
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(7v.e./teden – 3xplavanje, 2xtek, 2xzdrava vadba)
75€/mesec (2,68/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(6v.e./teden – 2xplavanje, 2xtek, 2xzdrava vadba)
72€/mesec (3,00/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(5v.e./teden – 3xplavanje, 1xtek, 1xzdrava vadba)
70€/mesec (3,50/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC
(5v.e./teden – 3xplavanje, 2xzdrava vadba)
70€/mesec (3,50/trening)
Plavalna vadba + tekaška vadba
(5v.e./teden – 3xplavanje, 2xtek)
70€/mesec (3,50/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(5v.e./teden – 1ali2xplavanje, 1ali2xtek, 1ali2xzdrava vadba)
67€/mesec (3,35/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(4v.e./teden – 3xplavanje, 1xtek ali 1xzdrava vadba)
63€/mesec (3,94/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(4v.e./teden – 1-2xplavanje, 1-2xtek ali 1-2xzdrava vadba)
60€/mesec (3,75/trening)
Plavalna vadba + tekaška vadba
(4v.e./teden – 2xplavanje, 2xtek)
60€/mesec (3,75/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC
(4v.e./teden – 2xtek, 2xzdrava vadba)
60€/mesec (3,75/trening)
Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(4v.e./teden – 2xtek, 2xzdrava vadba)
57€/mesec (3,56/trening)
Plavalna vadba + tekaška vadba + Zdrava vadba ABC
(3v.e./teden – 1xplavanje, 1xtek, 1xzdrava vadba)
57€/mesec (4,75/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC
(3v.e./teden – 1-2xplavanje, 1-2xzdrava vadba)
57€/mesec (4,75/trening)
Plavalna vadba + tekaška vadba
(3v.e./teden – 1-2xplavanje, 1-2xtek)
55€/mesec (4,58/trening)
Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(3v.e./teden – 1-2xtek, 1-2xzdrava vadba)
50€/mesec (4,17/trening)
Plavalna vadba + Zdrava vadba ABC
(2v.e./teden – 1xplavanje, 1xzdrava vadba)
46€/mesec (5,75/trening)
Plavalna vadba + tekaška vadba
(2v.e./teden – 1xplavanje, 1xtek)
44€/mesec (5,50/trening)
Zdrava vadba ABC + tekaška vadba
(2v.e./teden – 1xzdrava vadba, 1xtek)
39€/mesec (4,89/trening)

Priprava osebnega jedilnika z Bernardo Habe
50€/jedilnik/mesec
*za vse programe nudimo družinski popust 10 % (2 družinska člana) in 15 % (3-je družinski člani)
**za vse programe nudimo 10 % popust študentom in upokojencem
***z dokazilom Zavoda RS za zaposlovanje, brezposelnim nudimo 30 % popust
****pakete oblikujemo in prilagodimo tudi glede na želje posameznikov


PRAVILNIK O PLAČEVANJU ČLANARINE IN VADNINE
 • Plačevanje letne članarine je obvezno za vse, ki so vključeni v vadbene programe športnega društva 3ŠPORT, in sicer:
– od 16. leta v višini 20eur
– do 16. leta v višini 5eur.

Letna članarina se poravna 1-krat letno (ob vpisu). Vsak novo pridruženi član, poravna letno članarino na prvi ali drugi vadbeni enoti.
 • Mesečno vadnino za vadbene programe je potrebno poravnati najkasneje do 10. v mesecu. Mesečna vadnina se poravna za tekoči mesec. V kolikor se vadba začne obiskovati v drugi polovici meseca, se vadnina poravna na prvi ali drugi obiskani vadbi.
 • Mesečno vadnino se plačuje pred ali po sami vadbeni enoti (v dogovoru z vaditeljem).
 • ZAMUDNINE:
  • V kolikor mesečna vadnina ni poravnana v za to določenem roku, se po tem roku izroči opomin. Če član vadnine ne poravna v naslednjem mesecu, se mu izda pisna prepoved za udeležbo v vadbenih programih (do plačila zapadlih obveznosti). V tretjem mesecu neplačanih zapadlih obveznosti, se članu prepove udeležba v vadbenih programih, njegovo mesto v skupini pa se sprosti in je na voljo drugim.
 • ZMANJŠANJE/OPRAVIČENOST PLAČILA VADNINE:
  • Članu se mesečna vadnina zmanjša za polovico, v primeru, da je vnaprej opravičeno odsoten na več kot polovici vadbenih enot (zaradi zdravstvenih razlogov: bolezen, poškodbe). O odsotnosti je potrebno obvestiti vaditelja.
  • Član je celotne mesečne vadnine opravičen v primeru, da je opravičeno odsoten na 90 % vadbenih enot.
  • Društvo v primeru zmanjšanega plačila vadnine, ne vrača denarja za že plačano vadnino, ampak se le-ta sorazmerno zniža v naslednjem mesecu.
  • Društvo v primeru opravičenost plačila vadnine, ne vrača denarja za že plačano vadnino, ampak se le-ta prenese v naslednji mesec.
  • Društvo v primeru kasnejših uveljavljan znižanj plačila, ne vrača mesečne vadnine za nazaj.
 • Mesečne vadnine posameznih programov so zapisane v ceniku. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cene določa in spreminja vodstvo društva, ki člane društva s cenikom in morebitnimi spremembami tudi predhodno seznani.
 • Vadnina se obračunava mesečno za določeno dolžino vadbenega procesa in se ne spreminja glede na število vadbenih dni v posameznem mesecu.
 
Подвесные потолки