Triatlon za pokal Istre 2017

ČASOVNICA / TIMELINES 2017
10.00 – 14.00: športni izziv – joga na supu, kajak, otroške delavnice itd. / sports challenge – yoga on sup, kayaking, children’s workshops, etc.11.30 – 16.30:  prijave / registration12.00 – 12.15:  odprt menjalni prostor za AKVATLON za vsakogar / check-in for AQUATHLON for EVERYBODY12.20: sestanek tekmovalcev AKVATLON A / briefing AQUATHLON A

12.30: AKVATLON za najmlajše / JUNIOR AQUATLON (A 2008-2010) 12.40: sestanek tekmovalcev AKVATLON B / briefing AQUATHLON B

12.45: AKVATLON za otroke / KIDS AQUATLON (B 2006-2007) 13.00: sestanek tekmovalcev AKVATLON C / briefing AQUATHLON C

13.05: AKVATLON za vsakogar / for EVERYBODY (C 2005 in starejši/ 2005 and old) 13.35: Razglasitev rezultatov akvatlona in podelitev priznanj / aquathlon ceremony13.50: Pogostitev z Istrskimi dobrotami za otroke / banquet with Istrian specialties for children J13.30 – 13.45:  odprt menjalni prostor za SUPER SPRINT triatlon za otroke, MALI triatlon za vsakogar in SPRINT triatlon / bike check-in for SUPER SPRINT triathlon for kids, Triathlon for EVERYBODY and SPRINT triathlon13.45: sestanek tekmovalcev SUPER SPRINT za otroke in MALI triatlon za vsakogar / briefing KIDS triathlon & Triathlon for EVERYBODY

13.50:  SUPER SPRINT za otroke / KIDS triathlon13.50:  MALI triatlon za vsakogar / Triathlon for EVERYBODY14.30 – 14.45:  odprt menjalni prostor za SPRINT triathlon in izpraznitev koles iz SUPER SPRINT triatlona za otroke in MALEGA triatlona za vsakogar / bike check-in for SPRINT triathlon and emptying bikes from KIDS triathlon & Triathlon for EVERYBODY14.45: sestanek tekmovalcev SPRINT triatlon / briefing SPRINT triathlon

14.50:  SPRINT triatlon ŽENSKE / SPRINT triathlon WOMEN14.50: SPRINT triatlon MOŠKI in ŠTEFETNI triatlon / SPRINT triathlon MAN and relay16.30 – 16.45:  odprt menjalni prostor za OLIMPIK triatlon in izpraznitev koles iz SPRINT triatlona / bike check-in for OLYMPIC triathlon and emptying bikes from SPRINT triathlon16.45: sestanek tekmovalcev OLIMPIK triatlon / briefing OLYMPIC triathlon16.55:  OLIMPIK triatlon ŽENSKE / OLYMPIC triathlon WOMEN (Pokal TZS)17.00: OLIMPIK triatlon MOŠKI in ŠTAFETNI triatlon / OLYMPIC triathlon MAN and relay (Cup TZS)


19.45:  Pogostitev z Istrskimi dobrotami + druženje / banquet & fun J20.15:  Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj / ceremony