Martin

Sem absolvent študijskega programa aplikativna kineziologija. Moja športna pot seje pričela že zelo zgodaj, pri sedmih letih, ko sem pričel trenirati plavanje. Šport sem treniral dvanajst let. Po temu sem pridobil še naziv vaditelj plavanja ter dve leti poučeval najmlajše plavalce prilagajanja na vodo inučenja osnovnih plavalnih tehnik.